Shop Mobile More Submit  Join Login
Fractally by sarararon Fractally by sarararon
Add a Comment:
 
:icontolosati:
tolosati Featured By Owner Mar 25, 2017
Heart 
Reply
:iconsarararon:
sarararon Featured By Owner Mar 28, 2017  Hobbyist General Artist
:) (Smile) 
Reply
:iconapplemac12:
Applemac12 Featured By Owner Mar 25, 2017  Hobbyist Photographer
This is very beautiful work Sara! :love:
Reply
:iconsarararon:
sarararon Featured By Owner Mar 28, 2017  Hobbyist General Artist
Thank you, Vin! :happybounce: :) (Smile) :happybounce: 
Reply
:iconapplemac12:
Applemac12 Featured By Owner Mar 28, 2017  Hobbyist Photographer
MY pleasure Sara! :D
Reply
:iconlieque:
Lieque Featured By Owner Mar 22, 2017  Hobbyist Digital Artist
It's nice. Which programm did you use?
Reply
:iconsarararon:
sarararon Featured By Owner Mar 22, 2017  Hobbyist General Artist
Thank you! I used Xaos, an open source program.
Reply
:iconlieque:
Lieque Featured By Owner Mar 23, 2017  Hobbyist Digital Artist
Oh, I didn't work with it. Maybe I give it a try. I use UltraFractal5.
Reply
:iconfirefysh1140:
firefysh1140 Featured By Owner Mar 20, 2017
Very nicely done, Sara.
I still can't get the hang of Xaos.
Reply
:iconsarararon:
sarararon Featured By Owner Mar 20, 2017  Hobbyist General Artist
Thanks again, Graham!Clap 
Reply
:iconfirefysh1140:
firefysh1140 Featured By Owner Mar 20, 2017
My pleasure. :-)
Reply
:iconfractalmonster:
FractalMonster Featured By Owner Mar 20, 2017
So you have started to try Xaos (I think) WOW! Welcome Sara to the world of fractals :w00t:

BTW, I suspect the category would be "Raw Fractals" rather than "Fractal manipulations"?
Reply
:iconsarararon:
sarararon Featured By Owner Mar 20, 2017  Hobbyist General Artist
Lol, ok! Oh yeah. Yay. Good for you. 
Testar hej vilt hur jag kan ta mig fram med det här. Blir nog lite fel.
Så tack, nu vet jag att det ska vara under Raw Fractals, nice!
Reply
:iconfractalmonster:
FractalMonster Featured By Owner Mar 20, 2017
Det verkar råda allmän förvirring här om skillnaden mellan kategorierna. Om man blandar olika fraktaler eller lägger in andra bilder eller gör väldiga förvrängningar i bildbehandlare är det helt klar "Fractal mainupulation". men om bilden i huvudsak är gjord i ett fraktalprogram räknas den som rå. Problemet, som jag ser det, att många fraktalprogram har sådana filtreringsmöjligheter att ..

.. och ja I UF kan man ju a flera lager till att blanda fraktaler och färgsättningar med så .. :confused:
Reply
:iconsarararon:
sarararon Featured By Owner Mar 20, 2017  Hobbyist General Artist
Mjo, förstår att det kan bli förvirrande då. Phew! 
Reply
Add a Comment:
 
×

Featured in Collections
Details

Submitted on
March 20
Image Size
1.6 MB
Resolution
1920×972
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
47
Favourites
16 (who?)
Comments
15
Downloads
1
×